Är det idrottens uppgift att lösa samhällsproblem?

Arrangör: Malmö universitet
Dag: Måndag 2 juli
Tid: 16.30-17.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Det statliga stödet till idrottsrörelsen ges till idrottsrörelsen i hopp om att den ska bidra till ökad integration, inkludering, jämställdhet och ett socialt hållbart samhälle. Vilket ansvar kan vi lägga på idrotten att lösa samhällsproblem? Var gör idrotten mest nytta och hur kan vi stödja den?

Forskning visar att det statliga stödet främst fördelas till redan bemedlade områden där det finns en stark föreningskultur och engagerade föräldrar, medan föreningslivet är svagt eller i det närmaste obefintligt i områden där det behövs som bäst. Idrotten behöver växa i vissa områden och samtidigt arbeta med att förändra normer och strukturer för att bli mer jämlik och inkluderande. Hur kan vi stödja idrotten på platser där det knappt finns några föreningar kvar? Hur kan vi uppmuntra idrottsrörelsen att tänka i nya banor? I Bildningsbaren #11 pratar vi om idrott, jämlikhet och statligt stöd. Bildningsbaren är Malmö universitets samtalsserie som normalt arrangeras på Grand Öl & Mat i Malmö. Genom samtal med forskare, experter och inbjudna gäster och kulturinslag vill vi dela kunskap, bidra till nya perspektiv och skapa möten.

Medverkande:
Johan R Norberg, Professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
Susanna Hedenborg, Professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
Gunilla Carlsson (S), Vice ordförande i Kulturutskottet
Patrik Oscarsson, Chef för intressepolitik och media, Riksidrottsförbundet

Moderator:
Cecilia Nebel

Gå till programwebben