Är det idrottens uppgift att lösa samhällsproblem?

Arrangör: Malmö universitet
Dag: Måndag 2 juli
Tid: 16.30-17.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Miljoner kronor i offentliga medel ges till idrottsrörelsen i hopp om att den ska bidra till ökad integration, inkludering, jämställdhet och ett socialt hållbart samhälle. Vilket ansvar kan vi lägga på idrotten att lösa samhällsproblem? Var gör idrotten egentligen mest nytta och hur stödjer vi den?

Forskning visar att offentliga medel till idrottsrörelsen främst fördelas till redan bemedlade områden med stark föreningskultur och engagerade föräldrar. De bostadsområden, där föreningslivet är svagt eller i det närmaste obefintligt och som behöver stödet som mest, blir utan pengar. Idrottsrörelsen behöver växa i vissa områden och samtidigt arbeta med att förändra normer och strukturer för att bli mer jämlik och inkluderande. Hur kan vi stödja idrotten på platser där det knappt finns några föreningar kvar? Hur kan vi uppmuntra idrottsrörelsen att luckra upp gällande värderingar och hierarkier och få sportvärlden att tänka i nya banor? I Bildningsbaren #11 pratar vi om idrott, jämlikhet och statligt stöd. Bildningsbaren är Malmö universitets samtalsserie som normalt arrangeras på Grand Öl & Mat i Malmö. Genom samtal med forskare, experter och inbjudna gäster, mingel och kulturinslag vill vi dela kunskap, bidra till nya perspektiv och skapa möten.

Medverkande:
Johan R Norberg, Professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
Susanna Hedenborg, Professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
Gunilla Carlsson (S), Vice ordförande i Kulturutskottet

Moderator:
Cecilia Nebel

Gå till programwebben