Öresundssamtal: Så blir nyanlända en del av lösningen för den skånska arbetsmarknaden

Våra fyra Öresundssamtal är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun, där vi tillsammans lyfter gemensamma frågor. Vi arrangerar Öresundssamtal med fyra olika teman; Öresundsstrategi, Infrastrukturen, Arbetsmarknaden och Bostadsbyggandet.


Arrangör: Öresundshuset
Dag: Onsdag 6 juli
Tid: 16.15-17.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Vilken skillnad gör det för vårt sätt att arbeta om vi betraktar gruppen nyanlända som en värdefull resurs i samhället, istället för att utmåla den som en kostnad?

Skåne har lägst sysselsättningsgrad bland Sveriges län och lägre produktivitetsutveckling än övriga riket. Det är faktorer som påverkar utanförskap, ekonomisk tillväxt och skatteunderlag. Vi vet att förebyggande insatser för med sig positiva effekter i form av minskat utanförskap och lägre samhällskostnader på lång sikt. Nationalekonom Ingvar Nilsson har inför dagens samtal tagit fram räkneexempel, som visar hur mycket Sverige kan vinna på att till exempel förkorta etableringstiden för nyanlända svenskar genom att investera i dem i ett tidigt skede. Vi speglar de siffrorna mot utmaningarna kopplade till bristyrken i Skåne.

Vi diskuterar även miljardsatsningen för nyanlända som presenteras i regeringens förslag till vårbudget. Ylva Johansson (S) beskriver satsningen som ”investeringsmedel”, vad menar hon egentligen med det?

Medverkande:
Pernilla Johansson, senior economist, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Elin Bergqvist, biträdande chef ledningsstaben, Arbetsförmedlingen
Anna-Lena Hogerud (S), regionråd, Region Skåne
Ulf Kristersson (M), vice ordförande, Finansutskottet
Omid Mahmoudi, grundare, Ensamkommandes förbund
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Elin Gustafsson (S), kommunalråd, Lunds kommun

Moderator:
Catarina Rolfsdotter-Jansson

nya jobb skapades i Öresundsregionen under senaste året