Arbetsmarknadsregioner med rätt kompetens

Arrangör: Region Skåne
Dag: Onsdag 4 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Arbetsmarknadsregionerna är regionala, medan utbildningsplaneringen är statlig. På vilket sätt kan de regionala kompetensförsörjningsbehoven slå igenom på utbildningsplaneringen i respektive arbetsmarknadsregion? Vilka roller ska regioner och staten ha?

Medverkande:
Cecilia Fahlberg Pihlgren, Särskild utredare, Arbetsmarknadsutredningen
Tobias Krantz, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt näringsliv
Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO

Moderator:
Gustaf Rehnström, SKL

Gå till programwebben