Åtkomliga bostäder för alla – hur kan nya ekonomiska modeller vara en lösning?

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 14.15-15.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Det finns en grupp av människor som befinner sig i en gråzon och som står utanför eller inte kan komma vidare på bostadsmarknaden. De har inte eget kapital eller faller inte under det sociala trygghetsnätet. Hur säkrar stat, bransch och kommun bostäder för dessa människor?

Vilka ekonomiska modeller finns och kan utvecklas?

Medverkande:
Alf Karlsson (MP), Statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister, Regeringen
Stefan Ränk, Koncernchef, Einar Mattsson AB
Märta Stenavi (MP), Kommunalråd för stadsbyggand och service, Malmö
Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank
Anders Olshov, Chef och grundare, Intelligence Watch

Moderator:
Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad