Bostadsbyggandet – det här håller oss vakna om nätterna

Arrangör: White Arkitekter
Dag: Torsdag 5 juli
Tid: 09.00-09.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Vi bygger mycket och vi bygger snabbt – allt för att möta regeringens mål om minst 250 000 nya bostäder till 2020. Men, har vi inte provat det här förut? Är nyproducerade lägenheter lösningen på dagens bostadskris?

Är nyproducerade lägenheter lösningen på dagens bostadskris? Möter dessa den efterfrågan som finns på bostäder idag? Och fungerar våra antaganden om flyttkedjor i praktiken? Dessutom – går det att prata kvalitet och reella möjligheter att utveckla våra städer ur ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, i den här byggtakten?

Medverkande:
Josef Sjöberg, Social hållbarhetsstrateg och processledare, White Arkitekter
Alexandra Hagen, VD och arkitekt, White Arkitekter
Petra Sörling, VD, Rosengårds fastigheter
Jonas Spangenberg, VD, BoKlok
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
Johan Ekman, Senior talesman, Älvstranden Utveckling

Gå till programwebben