Där olikheter möts skapas möjligheter

Arrangör: Open Skåne
Dag: Fredag 6 juli
Tid: 09.00-09.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Sverige befinner sig i en situation där grupperingar i samhället med olika social tillhörigheter, kulturer eller tro knappt har kontakt med varandra. Det minskar tilliten i samhället och bidrar till social oro. Hur kan social sammanhållning främjas och bidra till inkludering och samhällsutveckling?

Hur får vi sociala nätverk, som är beroende av varandra men svagt länkade, att stärkas i viljan att agera tillsammans och för det gemensamma bästa? Vårt seminarium uppehåller sig kring två högaktuella teman, arbetet mot antisemitismen och islamofobin och arbetet mot fattigdomen och ensamheten * Judar och muslimer drabbas i allt högre grad av kränkningar och hot. Tillsammans med företrädare för nationella judiska och muslimska organisationer presenterar Open Skåne deklarationen Ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi. * Trots omfattningen är det relativt få som känner till de religiösa gemenskapernas insatser för människor i nöd. Lunds stift och Open Skåne presenterar stiftets sociala arbete med exempel från sex församlingar och verksamhetsåret 2017.

Medverkande:
Aldo Iskra, Generalsekreterare, Open Skåne
Aron Verständig, Ordförande, Judiska centralrådet
Carita Ibarra Kristensen, Stifts diakon, Svenska Kyrkan
Carin Hompe Svedberg, Stifts diakon, Svenska Kyrkan

Gå till programwebben