Där olikheter möts skapas möjligheter

Arrangör: Open Skåne
Dag: Fredag 6 juli
Tid: 09.00-09.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Sverige befinner sig i en situation där grupperingar i samhället med olika social tillhörigheter, kulturer eller tro knappt har kontakt med varandra. Det minskar tilliten i samhället och bidrar till social oro. Hur kan social sammanhållning främjas och bidra till inkludering och samhällsutveckling?

Seminariet fokuserar på erfarenheter från genomförda och pågående regionala projekt med nationell betydelse. Hur får vi sociala nätverk, som är beroende av varandra men svagt länkade, att stärkas i viljan att agera tillsammans och för det gemensamma bästa?

Medverkande:
Aldo Iskra, Generalsekreterare, Open Skåne
Aron Verständig, Ordförande, Judiska centralrådet
Haider Ibrahim, Ordförande, Shiasamfunden i Sverige
Carita Ibarra Kristensen, Stifts diakon, Svenska Kyrkan
Carin Hompe Svedberg, Stifts diakon, Svenska Kyrkan

Gå till programwebben