Lärarnas flykt – kommunernas kompetenskaos

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

För Malmö stad är växande befolkning, ökande urbanisering och boendesegregation centrala utmaningar. Löser skolkommissionens förslag kompetensförsörjningen inom pedagogiska yrken? Hur omsätter vi utvecklingsarbetet som följer av ”Nationell samling för skolan”?