Detta hände i Öresundshuset fredag den 7 juli

Detta hände i Öresundshuset fredag den 7 juli

I takt med att omvärlden blivit allt mer digital har socialtjänst och annan myndighetsutövning halkat efter. Det är inte acceptabelt tycker Helsingborgs stad och menar att det på området måste ske en förändring. Detta var temat för ett av fredagens inledande seminarium i Öresundshuset. I panelen för seminariet deltog bland andra Alf Karlsson (MP), Åsa Furén-Thulin, SKL och Sandra Patel Seropia, Maskrosbarn, som tillsammans kastade ljus på såväl möjligheter som fallgropar med en digitalisering av socialtjänsten.

Sandra Patel Seropia, chef för påverkansarbete i barnrättsorganisationen Maskrosbarn, menade att en framgångsfaktor i frågan är att införa digitalisering redan i socionomutbildningarna.

Därefter tog Malmö stad med besökarna på en fördjupad resa genom en förstudie om behovet av ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Seminariet utgick från rapporten ”Rörelsernas museum” som överlämnades till regeringen tidigare i år. Läs mer om rapporten här.

Senare intog Johan Wessman, vd på Øresundsinstituttet, scenen för att summera Almedalsveckan 2017. Till sin hjälp hade Wessman bjudit in fyra representanter som alla bidrog med unika infallsvinklar från Almedalen och Öresundshuset.

Se alla dagens arrangemang på Öresundshusets Youtube-kanal.