Detta hände i Öresundshuset måndag den 3 juli

Detta hände i Öresundshuset måndag den 3 juli

Med Greater Copenhagen vill Skåne tillsammans med Köpenhamn skapa en globalt attraktiv metropol som skapar nytta för hela Sverige. I ett panelsamtal arrangerat av Greater Copenhagen & Skåne Committee kastades ljus över nyttor och utmaningar med det gränsöverskridande samarbetet. I panelen deltog bland andra Peter Danielsson, kommunstyrelseordförande i Helsingborg.

”Det spelar roll om det går bra i Skåne eller inte, och där har Köpenhamn en viktig roll”, sa Peter Danielsson.

Under dagens lunchseminarium lyfte Copenhagen Malmö Port frågan om hur fler resenärer kan attraheras till att välja Östersjön i allmänhet och Gotland i synnerhet, som kryssningsdestination. Bland annat pekades ett gemensamt nordiskt marknadsföringsarbete ut som en nödvändighet för att skapa förutsättningar för ökad turism i området.

Senare var det premiär för veckans första Öresundssamtal. Det är samtal som arrangeras gemensamt av Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun. Finansering av infrastruktursatsningar var ämnet som diskuterades på Öresundssamtalet den 3 juli och i panelen fanns bland andra Emil Källström (C), Per-Arne Håkansson (S) och HG Wessberg från Sverigeförhandlingen. Här har vi sammanfattat vad som hände under samtalet.

Dagen avslutades med ett Öresundsmingel där Copenhagen Malmö Port stod som värd, följt av uppsnack inför partiledartalet, arrangerat av Makthavare.se.