Detta hände i Öresundshuset tisdag den 4 juli

Detta hände i Öresundshuset tisdag den 4 juli

Hur vi utformar skollokaler kan påverka elevernas inlärning och trivsel. Men vilka är nyckelfaktorerna för att lyckas med en skolbyggnad? Om detta talade Skanska under förmiddagen i Öresundshuset.

Genom att bjuda in branschen till samtal i ett tidigt skede, välja rätt upphandlingsform och ge utrymme för flexibilitet kan skolbyggnader byggas på ett smartare och hållbarare sätt, sa Henrik Davidsson, marknadschef på Skanska. I seminariet deltog även Elin Gustafsson (S), skolkommunalråd i Lund, Pål Svensson, servicedirektör i Lund samt Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö.

Anders Malmquist såg positivt på Skanskas initiativ och sa att det är dags att fundera på nya sätt att utforma och använda skolor.

Under eftermiddagen stod ungas inflytande engagemang på schemat när Lunds kommun anordnade ett seminarium med bland andra Amanda Pettersson, ungdomsombud i Lund, på scen. Publikens mobiltelefoner fick agera mentometrar under det interaktiva seminariet.

Senare var det dags för veckans andra Öresundssamtal. Ämnet för samtalet var hur etableringstiden för nyanlända ska kortas ned från dagens 7-10 år. Här kan du läsa mer om vad som sades under Öresundssamtalet.

Därefter var det dags för sex forskare från Lunds universitet och Malmö högskola att presentera sin forskning på ett underhållande, informativt och inspirerande vis. Det populära och återkommande konceptet går under namnet Science Slam och leddes även i år av Johan Wester.

Besök oss gärna på Youtube där vi samlat dagens seminarium