Detta hände i Öresundshuset torsdag 7 juli

Detta hände i Öresundshuset torsdag 7 juli

Trots en sinande folkmassa i Almedalen höll Öresundshuset greppet om besökarantalet under torsdagen. Med en återstående dag i Almedalen har redan fler än 6000 personer besökt huset under veckan. Under det fjärde och sista Öresundssamtalet presenterades olika modeller och lösningar för att öka bostadsbyggandet.

Miljö, sysselsättning och bostadsbyggande var några av ämnena som lyftes under torsdagen i Öresundshuset, vilken inleddes med ett frukostmingel där hamnarna och näringslivet diskuterades. På miljötemat sattes fokus på klimatneutralitet och fossilfria fordonsflottor. Under veckans fjärde och sista Öresundssamtal fick paneldeltagarna den digra uppgiften att revolutionera bostadssektorn och öka bostadsbyggandet. Företrädare från Inobi, BoKlok och Trianon presenterade byggemenskaper, produktions- och kostnadseffektiva bostäder samt upprustning med hänsyn till social hållbarhet. Stefan Attefall (KD), bostadsminister mellan 2010-2014 tyckte att de presenterade modellerna var bra, ”tuta och kör!”. Ibland ställer kommuner krångliga krav menade han och efterlyste samtidigt ännu fler standardiserade och industrialiserade lösningar från byggindustrin.

Ett klassiskt Öresundsmingel, i dag med Skanska som värd följdes av en utställning om medborgarengagemang och samhällsutveckling