Digitalisering och varsamma händer – framtidens äldrevård har båda

Arrangör: Lunds kommun
Dag: Onsdag 4 juli
Tid: 15.30-16.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Äldrevård med individen i centrum, med innovationer som avlastar och bra arbetsmiljö för personalen. Men står valet mellan digitalisering och kvalitetstid? Eller ger ny teknik mer tid för att se de äldres perspektiv och ge dem större inflytande över sina liv?

En högkvalitativ vård och omsorg med de äldre perspektiv i centrum – det är ledorden för den tekniska utveckling som välfärdssektorn står inför i hela Sverige. Innovativ välfärdsteknologi spelar en viktig roll för att möta den demografiska utmaningen med en allt äldre befolkning. Men hamnar våra äldre invånare i kläm när allt mer teknik kommer att dominera omsorgen? Hur möter man många äldres oro inför att ny teknik kommer ersätta det vardagliga mötet? Eller är det rentav så att digitaliseringen möjliggör mänskliga möten och ger en bättre arbetsmiljö för personalen. Lunds kommun har kommit långt med innovationer för framtidens äldrevård. Samtidigt jobbar Lund efter IBIC, individens behov i centrum, och med effektiv personalplanering för en bra arbetsmiljö i toppklass. I regeringens vårbudget satsades 350 miljoner kronor på ny teknik i äldreomsorgen med målet att öka tryggheten samtidigt som de anställda avlastas. Debatten handlar i grunden om vad god äldreomsorg är.

Medverkande:
Elin Gustavsson (S), Kommunalråd, Lunds kommun
Susanne Rolfner Suvanto, Regeringens utredare om äldrevård

Gå till programwebben