Ett helt höghastighetssystem – det bästa för Sverige

Arrangör: Region Jönköpings län
Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 09.00-09.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Höghastighetsjärnvägen påverkar tillväxt och utveckling också utanför storstäderna. Hur kan ett helt system av nya stambanor knyta samman landet? Hur kan snabba transporter ge fler resenärer i hela Sverige? Hur få vi snabbast bästa trafik och utbyggnadsordning?

Persontrafiken på Sveriges järnvägar har fördubblats de senast 25 åren, och om ytterligare 25 år är vi fler än 12 miljoner svenskar som vill och behöver resa snabbt, hållbart och bekvämt. De nya stambanorna för höghastighetsjärnväg behövs för att knyta samman landet, men de stora fördelarna kommer först när hela systemet hänger ihop. Helt nya möjligheter öppnar sig med höghastighetsjärnväg. Potentialen finns inte minst i regionerna mellan storstäderna. Större arbetsmarknader, hållbara godstransporter, lättare att ta sig till arbeten, utbildning, nöjen och kultur. Industrisverige får en bättre uppkoppling mot storstäderna, Europa och världen. Hör vår namnkunniga panel tala om hur höghastighetsjärnvägen kan ge regional utveckling och tillväxt – för hela Sveriges bästa!

Medverkande:
Rune Backlund (C), Regionråd, Region Jönköpings län
Catharina Håkansson Boman, Förhandlare, Sverigeförhandlingen
Christer Fritzson, VD, SJ
Ulf Fransson, Projektledare, Region Jönköpings län
Ulrika Geeraedts, Regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län