Gå på dagen eller livslång anställning?

Gå på dagen eller livslång anställning?

Arbetsmarknaden var i fokus under tisdagens Morgenmad i Öresundshuset i Almedalen. Är det så att flexibla danska arbetsmarknadsregler kombinerat med stark grundtrygghet är hemligheten bakom lägre arbetslöshetssiffror, eller är den svenska modellen med trygga anställningar och omskolning bättre för att möta framtidens utmaningar?

– Vi har en värld i förändring och en arbetsmarknad som rör på sig och vi har olika sätt att lösa det här i Danmark och Sverige och det ska vi dyka djupare i under den här morgonen inledde Johan Wester.

Först upp på scenen under Morgenmadsamtalet var Nils Karlson, VD och grundare av Ratio som är näringslivets forskningsinstitut. Nils Karlson har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att forska om och studera arbetsmarknaden I Sverige och internationellt.

– Danmark är väldigt intressant för Sveriges del för det finns likheter i våra arbetsmarknadsmodeller men det finns också väldigt stora skillnader, konstaterade Nils Karlson som menar att den svenska modellen är en produkt av tidsandan under sjuttiontalet i Sverige.

En likhet mellan den svenska och danska modellen är att det är arbetsmarknadens parter som sköter regleringen på arbetsmarknaden även om modellerna utvecklas olika under 1900-talet. Nils Karlson lyfte fram att det inte finns någon motsvarighet till den svenska lagen om anställningsskydd LAS i Danmark. Istället finns ett system som kallas Flexicurity med generös a-kassa som gör det lättare att byta jobb, säga upp folk och själv säga upp sig. Nils Karlson var väldigt tydlig i sitt svar på Johan Westers fråga om det i hans ögon bara finns negativa sidor med LAS.

– Ja, jag ser inget bra med LAS. Lagen minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Danmark är en inspiration där och vi har mycket att lära av Danmark.

Är det inte bra att vi i Sverige står upp för trygghet och säkerhet?

– Trygghet är att våga utvecklas och gå vidare och inte fastna på samma jobb. Jag är övertygad om att vi går åt det hållet och där är Danmark en förebild.

Men vad kan danskarna lära av oss?

– Vi har färre konflikter på arbetsmarknaden och vi har ansvarstagande parter.

Näst upp på scen var Britt Andresen, chefsanalytiker på Öresundsinstituet och har erfarenhet och kunskap om hur det fungerar i Danmark såväl som i Sverige.

– Vi har inte samma sorts anställningstrygghet som ni har i Sverige, men självfallet har vi trygghet. Jag kan inte bara säga till dig Johan om du jobbar hos mig att nu sparkar jag dig.

En skillnad mellan Sverige och Danmark är också hur mycket arbetslöshetsersättningen kostar samhället.

– Visst finns det vissa fördelar med det danska systemet men det är också ganska dyrt. I Danmark lägger vi två procent av BNP på arbetsmarknadsinsatser och det är alldeles för mycket, sa Britt Andresen .

Sist upp scen under Morgenmad-samtalet var Per Tryding, vice VD för Svenska industi och Handelskammaren.

– Jag tycker att den stora fördelen i danska modellen är att tryggheten är bredare och större, den är inte bara knuten till en arbetsgivare. I Danmark har du en trygghet baserad på hela arbetsmarknaden.

Under många år har de olika reglerna för pension, a-kassa, föräldraförsäkring och sjukpenning i Sverige och Danmark diskuterats och många politiska förslag om att minska hindren för att öka rörligheten på arbetsmarknaden har presenterats. Men mer finns att göra.

–  Svenskar som jobbar i Danmark hamnar lite mellan stolarna. Jag har själv arbetat i Danmark och tycker det är svårt att förstå hur pensionssystemet fungerar i Danmark. Det skulle underlätta oerhört mycket att det blev enklare att förstå hur systemen.

Morgenmad- samtalet avslutades med en framåtblick- vad ska vi göra nu och vad kan vi lära av varandra?

– Jag vill att vi bejakar framtiden, avskaffar LAS och inrättar en  proportionalitetsprincip i konfliktreglerna, sa Nils Karlson.

– Jag vill att vi arbetar för system som gör att vi får ett fullständigt intakt trygghetssystem i hela Öresundsregionen, sa Britt Andresen som avslutning

– Mina slutord få bli att vi tar fasta på principen om trygghet och flexibilitet som finns i Danmark, sa Per Tryding.

Morgenmad med Johan Wester går att se nedan: