Gårdsförsäljningens vara eller icke vara – en besöksnäringsfråga?

Arrangör: Höganäs kommun – en del av Öresundshuset
Dag: Torsdag 6 juli
Tid: 15.15-16.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Sverige är det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av vin och öl. Samtidigt utvecklas svensk produktion positivt och snabbt, vilket skapar nya arbetstillfällen på landsbygden och stärker besöksnäringen. Möt vingårdar, politiker och beslutsfattare i ett samtal om gårdsförsäljning av vin

Höganäs kommun har sedan 2012 tre gånger ansökt om att tidsbegränsat prova gårdsförsäljning av egenproducerat vin som pilotkommun. Målet är att utröna om några negativa effekter skulle bli följden, men framförallt för att finna nya vägar för att ytterligare utveckla den viktiga besöksnäringen. Tyvärr har våra ansökningar fått avslag utan att ha prövats på politisk nivå. Frågan om gårdsförsäljning av egenproducerat vin är alltför viktig och principiell för att avfärdas. Välkommen till ett samtal om att skapa förutsättningar för gårdsförsäljning av vin även i Sverige.