God äldreomsorg i framtiden – hur når vi dit?

Arrangör: Lunds kommun
Dag: Onsdag 4 juli
Tid: 15.30-16.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Äldreomsorg med individen i centrum, innovationer som avlastar, nya arbetssätt och mer samverkan. Vad är viktigt för att skapa god äldreomsorg i framtiden? Står valet mellan digitalisering och kvalitetstid? Eller ger ny teknik mer tid för att se de äldre och ge dem större inflytande över sina liv?

En högkvalitativ vård och omsorg för våra äldre med individens perspektiv i centrum- det är ledorden för den utveckling som välfärdssektorn står inför i hela Sverige. Lunds kommun jobbar efter IBIC, individens behov i centrum, med effektiv personalplanering och måluppfyllelse för den enskilda individen som samtidigt skapar en bra arbetsmiljö för personalen och en högre kvalitet för individen. Samtidigt satsar Region Skåne och de skånska kommunerna på hälso- och sjukvård i samverkan med bland annat gemensamma mobila vårdteam. Innovativ välfärdsteknologi spelar en allt större roll för att möta den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning. Men innebär samverkan mellan sjukvården och äldreomsorgen att det blir bättre i praktiken? Hamnar våra äldre invånare i kläm när allt mer teknik dominerar? Eller är det rentav så att digitaliseringen, samverkan och nya arbetssätt möjliggör mänskliga möten? Diskussionen handlar om vad god äldreomsorg är nu och i framtiden och hur når vi dit.

Medverkande:
Elin Gustavsson (S), Kommunalråd, Lunds kommun
Susanne Rolfner Suvanto, Regeringens utredare om äldrevård
Carl-Johan Robertz, Chef, Hälsostaden Ängelholm, Region Skåne
Jenny Melind Bergschöld, Forskare, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Gå till programwebben