Hållbar, återvunnen, fossilfri, grön? Diskussion om klimatsmart energi

Arrangör: Sysav
Dag: Tisdag 3 juli
Tid: 14.30-15.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Det används många olika begrepp om framtidens energi. Har återvunnen energi någon plats i en cirkulär ekonomi?

Det som inte kan återvinnas på annat sätt återvinns som energi. Men när man pratar om grön energi menar man i allmänhet fossilfri. Även om ingen ny plast skulle tillverkas från och med idag kommer vi att ha stora mängder att handskas med i årtionden. Vad ska hända med det som inte går att materialåtervinna? Hur ser värme- och energiförsörjningen ut i en cirkulär ekonomi? Var har vi störst klimat- och miljövinster att hämta? Kan man kräva fossilfri uppvärmning och samtidigt slänga plast i soptunnan?

Medverkande:
Åse Togerö, Grön utvecklingschef, Skanska
Ingela Hitula, Enhetschef Hållbarhetsenheten, Naturvårdsverket
Mikael Karlsson, Miljöforskare
Anders Östlund, VD, Öresundskraft
Peter Engström, VD, Sysav

Moderator:
Catarina Rolfsdotter

Gå till programwebben