Regionalt vattensamarbete – ingen har råd att stå utanför

Arrangör: VA SYD – en del av Öresundshuset
Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 09.00-09.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Stora delar av VA-infrastrukturen byggdes för över 50 år sedan. I många större städer har befolkningen under samma period fördubblats, men VA-infrastrukturen har inte hängt med. Mindre kommuner får svårt att på egen hand klara framtida utmaningar. Lösningen ligger i samverkan över kommungränserna.

Det är dags att prioritera den dolda infrastrukturen. Sverige behöver investera mer i vatten- och avloppsverksamheten och reinvesteringstakten behöver öka betydligt. Äldre anläggningar behöver ersättas, förnyas, utökas och ibland till och med flyttas för att klara Sveriges ökande befolkning, klimatförändringar och ökande miljökrav. Det kommer att bli svårt för mindre kommuner att på egen hand klara behoven av kompetensförsörjning och kundernas ökade krav på tillgänglighet och service. Allt för många kommuner blundar för detta trots gigantiska utmaningar som inte låter vänta på sig. Sverige behöver starkare VA-organisationer som kan stiga fram och sätta fokus på den dolda infrastrukturen. Lösningen ligger i en fördjupad samverkan över kommungränserna. VA SYD har lång erfarenhet av samverkan och kan se stora vinster på flera områden. Det är dags att prioritera VA och sätta vatten på agendan. Har din kommun råd att stå utanför ett regionalt vattensamarbete i framtiden?

Medverkande:
Katarina Pelin, Förbundsdirektör, VA SYD
Carina Svensson, Förbundsordförande, VA SYD
Magnus Montelius, Senior Adviser, Svenskt Vatten
Anders Almgren (S), Kommunstyrelseordförande, Lund
Johan Andersson (S), Kommunstyrelseordförande, Eslöv

Moderator:
Susanna Dzamic