Härifrån till hållbarheten – Malmö som testbädd för nya urbana system

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Dag: Torsdag 6 juli
Tid: 13.15-14.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Städerna står inför stora utmaningar: att tillgodose fortsatt välfärd och utveckling, men inom planetens gränser. Gårdagens lösningar räcker inte för morgondagens problem. Kan man använda en hel stad som testbädd för hållbar stadsutveckling? I partnerskap med näringslivet, för framtidens lösningar?

Malmö som stad har visat stor förmåga att kunna ställa om och anpassa sig efter nya förhållanden. Resan från industristaden till dagens nod för kunskap och innovationer är välkänd, likaså att hållbar stadsutveckling varit en drivkraft i förändringsarbetet. Nu måste Malmö ta nästa steg – att gå från stadsdel till stad, att bygga hela staden hel och hållbar. Kraften finns i Malmös unika befolkning, och i de många aktörernas engagemang i sin stad. Kan partnerskap mellan Malmö stad och ett antal starkt lokalt förankrade företag vara vägen framåt till fortsatt innovationskraft? Vilka är framgångsfaktorerna, vad finns det för hinder, var ligger fällorna? Vad krävs av en kommunal organisation för att en stad ska fungera som testbädd, hur ser företagens affärsmodeller ut? Vad som egentligen ska testas, hur de nya systemen ska se ut? Det vet inte idag, men det är i samarbete, medskapande och lyhördhet inför Malmöbornas behov som störst chans finns att hitta de nya lösningarna.

Medverkande:
Karolina Skog (MP), Miljöminister
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Kommunstyrelseordförande, Malmö
Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
Olof Andersson, VD, Trianon
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö
Märta Stenevi (MP), Kommunalråd, Malmö

Moderator:
Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad