Hur frigörs sjöfartens potential?

Arrangör: Copenhagen Malmö Port AB
Dag: Tisdag 3 juli
Tid: 13.30-14.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Att transportera gods på fartyg är effektivt och klimatsmart men vad krävs för att flytta mer gods från väg till sjö? Är det möjligt att förenkla den administrativa hanteringen i sjöfarten och kan kapaciteten i viktiga farleder utvecklas för att öka sjöfartens potential?

Sjöfarten blir en konkurrenskraftig och hållbar del av det europeiska transportsystemet om viktiga svenska hamnar prioriteras i utvecklingen av den moderna infrastrukturen. Samtidigt bör förutsättningarna vara lika för alla aktörer i branschen. Aktörerna i branschen behöver samarbeta och, i dialog med politiken, hjälpas åt att skapa ett hållbart transportsystem. Hur når vi dit?

Medverkande:
Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet
Boriana Åberg (M), Ledamot, Trafikutskottet
Rikard Larsson (S), Ledamot, Trafikutskottet
Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket
Ulrika Prytz Rugfelt, PR- & communications manager, Copenhagen Malmö Port AB

Moderator:
Susanne Spicar

Gå till programwebben