Hur kan co-creation bidra till socialt hållbara städer?

Onsdag 1/7 kl. 14.45 – 17.00

Arrangör: Öresundshuset

Under årets Almedalsvecka fokuserar vi på samtal som öppnar upp för dialog, interaktion och samskapande. Vi kallar det Öresundssamtal. Genom att samskapa tillsammans tror vi att vi kan utveckla bättre idéer och lösningar för regionala och nationella utmaningar.

Ett Öresundssamtal om co-creation och social hållbarhet
En nationell kommission för jämlik hälsa har etablerats. En rad samhällsaktörer vill bidra till utvecklingen av socialt hållbara städer. Vad behövs för att familjer ska bli självständiga, för att vända utanförskap till innanförskap? I detta interaktiva samtal etablerar vi kunskapsallianser, tar fram lösningar, och går till handling. Detta Öresundssamtal genomförs i tre delar och under samtalet kommer tre olika case presenteras, från MKB, Askovfonden (DK) och ESTER.

Kl. 14.45 Introduktion

Kl. 15.00 Common ground  – en historisk tillbakablick och en gemensam förståelse för nuläget gällande utanförskap och familjers situationer

Kl. 15.20 Framtidssamtal 1 – hur kan Co-creation bidra till social hållbarhet och familjers möjlighet till självständighet?
Här deltar professor Mikael Stigendal och barnhälsovårdsöverläkare Maria Köhler.

Kl. 15.40 Medskapande samtal – Co-creation; hur gör vi?
Här deltar en rad olika aktörer från politik, näringsliv, föreningsliv, samt alla som vill i publiken.

Kl. 16.15 Paus

Kl. 16.25 Framtidssamtal 2 – politikens roll
Här deltar rikspolitiker, kommunpolitiker och forskare.

Medverkande:
Mikael Stigendal, professor i sociologi, Malmö högskola
Maria Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, Region Skåne
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Annika Svensson, utvecklingsdirektör, AskovFonden (DK)
Maria Borelius, ordförande, Stiftelsen Ester
Lena Andersson, projektledare, Stiftelsen Ester
Anna Heide, CSR-chef, MKB Fastighets AB
Fredrik Nilsson, professor i etnologi, Lunds universitet
Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot, socialutskottet
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad

Moderator: Soledad Piñero Misa