Hur kan p-platserna bli färre på A-lägena?

Arrangör: Malmö stad
Dag: Torsdag 5 juli
Tid: 14.30-15.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

P-platser tar upp stora ytor i städerna, men mindre i p-hus. Malmö jobbar med att tänka mobilitet i stället för parkeringsplats. Vi utvecklar tillsammans med byggherrar och fastighetsägare möjligheten för fler att cykla eller åka kollektivt till arbetet. Vad funkar? Vad stoppar? Vad behöver göras?

Bostäder och kontor kan byggas mycket effektivare i framtiden. Lösningen är parkeringshus. Tar mindre yta än parkeringsplatser, är flexibla i sin användning och är långt billigare än att bygga parkering under jord. Oavsett om framtidens bil är elbil eller självkörande så tar den upp stor yta i staden. Urbaniseringen gör att fler människor bor och arbetar i staden. Kraven ökar på stadsplanerare att få in mer på mindre yta, genom smartare mobilitets- och parkeringslösningar. Hur kan man jobba tillsammans med byggherrar och fastighetsägare? Det finns många verktyg för att jobba med gröna mobilitetsköp i stadsutvecklingen. Vad är flexibla parkeringstal? Hur kan vi förändra dagens skatteregler som försvårar en yteffektiv stadsplanering? Kan ”mobilitet” ersätta ordet ”parkering” i PBL?

Medverkande:
Märta Stenevi (MP), Kommunalråd, Malmö stad
Hans Wallström, Hållbarhetschef, Skanska Kommersiell Utveckling
Susanne Rikardsson, VD, Fastighetsägarna Syd
Björn Fredriksson Möller, Affärsutvecklare, E.ON Energilösningar
Alf Karlsson (MP), Statsekreterare hos bostads- och digitaliseringsministern, Regeringen

Moderator:
Mikael Salo

Gå till programwebben