Hur kan regionerna jobba med arbetsmarknadsfrågor?

Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige
Dag: Torsdag 6 juli
Tid: 11.00-11.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Sysselsättningen behöver öka i Sverige. För det krävs en välfungerande helhet inom områdena arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning och social sammanhållning. Hur kan regionerna komplettera sitt regionala utvecklingsuppdrag och ha en mer aktiv roll i arbetsmarknadspolitiken?

Sysselsättningen behöver öka i södra Sverige. Vi vill se en välfungerande helhet inom områdena arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning och social sammanhållning samt övergripande en ökad tillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Seminariet kommer att belysa frågor som – Hur kan vi tillsammans bidra till en högre sysselsättning? – Hur kan vi bättre matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden? – På vilket sätt kan regionerna bidra till en ökad sysselsättning och bättre kompetensförsörjning? – Hur kan regionerna i Sydsverige komplettera sitt regionala utvecklingsuppdrag och ha en mer aktiv roll i arbetsmarknadspolitiken?

Medverkande:
Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
Henrietta Stein, Biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen
Anna Fransson (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Kronoberg
Mats Eriksson (M), Regionstyrelsens ordförande, Region Halland

Moderator:
Jörgen Preuss, Utvecklingsdirektör, Region Halland