Hur kan våra städer bidra till nya innovationer? Från medarbetarperspektiv till nationellt fokus

Arrangör: Lunds kommun – en del av Öresundshuset
Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 15.15-16.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Genom starkt samarbete mellan universitet, näringsliv och kommunen byggs förutsättningar för att skapa innovationsrika miljöer. Men hur ska en kommun tänka och agera? Vad är avgörande för företagare, forskare och medarbetare? Vi diskuterar framgångsfaktorerna och fallgroparna.

Medverkande:
Anders Almgren (S), Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun
Fredrik Nilsson, Professor, Designveteskaper, Lunds universitet
Anette Henriksson, Kommundirektör, Lunds kommun
Torbjörn von Schantz, Rektor, Lunds universitet
Mia Rolf, Verksamhetschef, Ideon Science Park
Sven Stafström, Generaldirektör, Vetenskapsrådet

Moderator:
Cecilia Nebel, Journalist/VD, Nebel Media