Hur ser vi till att fler vill bli lärare, stannar kvar i och återvänder till yrket?

Arrangör: Malmö stad
Dag: Onsdag 4 juli
Tid: 13.30-14.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Sveriges förskolor och skolor behöver tusentals lärare inom de närmsta åren. Stora insatser behövs inom kompetensförsörjningens alla delar. Hur ser vi till att fler vill bli lärare, stannar kvar i och återvänder till yrket? Vilka andra yrkeskategorier behövs för att skapa framtidens skola?

Välkommen till ett seminarium som diskuterar vilka satsningen vi behöver göra för att råda bot på bristen på utbildade barnskötare, förskollärare, pedagoger och lärare inom förskola och skola. Seminariet tar också upp vad regeringen omedelbart behöver göra. Ett exempel är att formulera tydliga mål och göra särskilda satsningar för att säkerställa att potentiella medarbetare rekryteras från hela befolkningen oberoende av kön, ålder och etnicitet. Ett annat är att satsningar behövs omgående för att dimensionera antalet platser till lärarutbildningarna och för att hitta nya vägar för att påskynda omskolningar och valideringar för akademiker och personer med utländsk examen. Det behövs nationella satsningar för att attrahera personer till läraryrket! #förskola #grundskola #gymnasieskola #vuxenutbildning #malmö

Medverkande:
Gustav Fridolin (MP), Utbildningsminister, Regeringen
Anders Rubin (S), Kommunalråd, Malmö stad
Kenneth Nilsson (S), Ordförande, Beredningen för utbildningsfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting
Betty Malmberg (M), Ledamot i utbildningsutskottet, Riksdagen

Moderator:
Anna Dyhre

Gå till programwebben