Hur ska vi organisera oss så att patienterna får tillgång till nästa revolution i läkemedelsområdet?

Arrangör: Region Skåne
Dag: Torsdag 5 juli
Tid: 13.30-14.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Snart finns de här – avancerade terapier, läkemedlen som är nästa medicinska genombrott! Men vad innebär möjligheterna och utmaningarna med genterapi och cellterapi för utveckling, finansiering, prioritering och organisation? Hur säkrar vi jämlik tillgång och säker behandling för patienterna?

Medverkande:
Emma Henriksson (KD), Ordförande socialutskottet, Riksdagen
Catharina Bråkenhielm (S), Ledamot socialutskottet, Riksdagen
Sofia Wallström, Generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Anders Blanck, VD, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Ulf Malmqvist, Nodföreståndare, Kliniska Studier Sverige – Forum Söder
Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Moderator:
Catarina Rolfsdotter-Jansson

Gå till programwebben