Hur skapar man en fungerande cirkulär ekonomi?

Arrangör: Sysav – en del av Öresundshuset
Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 08.00-08.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Stora resurser i samhället läggs på att återvinna vårt avfall. Det tas om hand och förädlas till nya produkter – men idag saknas ofta en fungerande slutkund. Alla delar i kretsloppet måste finnas för en fungerande cirkulär ekonomi. När ska vi återvinna mer än vi tar ut från jorden?

Medverkande:
Mattias Goldman, VD, tankesmedjan Fores
Nima Sajandaij, Forskare och samhällsdebattör
Johanna Giorgi, Ansvarig hållbarhetsfrågor, Tillväxtverket
Ola Alterå, Susatainable Innovation

Moderator:
Catarina Rolfsdotter-Jansson, Catarina Rolfsdotter AB