Hur skapar man en innovationsdrivande nod för samhällsutveckling och tillväxt?

Arrangör: Skåne Nordost
Dag: Torsdag 5 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Även utanför storstadsregionen behövs en innovationsdrivande nod för att lösa samhällsutmaningar och skapa tillväxt. Samverkan mellan högskola och kommuner har möjliggjort att skapa en sådan. En nod som definierar utmaningar till innovationsprojekt, engagerar företag, offentlig sektor och akademi.

Att bygga en sådan infrastruktur tar tid. Det kräver långsiktiga satsningar och ett sammanhållet engagemang över tid och över mandatperioder. Det förutsätter också ett långsiktigt och metodiskt arbete för att bygga upp kapaciteten med alla de beståndsdelar som behövs för att skapa resultat. Det krävs en lokal närvaro och ett regionalt och nationellt perspektiv för att definiera samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i kvalificerad samverkan med fokus på tydlig effekt som blir nya innovationer som skapar jobb. Denna typ av infrastruktur i en region skapar attraktions- och dragningskraft på resurser, kompetenser, talanger och företag som vill verka och etablera sig på platsen. Det kan vid första anblicken verka självklart att detta är något som alla vill åstadkomma och verka för, men det kräver exceptionell förmåga till strategisk samverkan och långsiktigt åtagande av alla partners.

Medverkande:
Charlotte Lorentz Hjorth, VD, Krinova Incubator & Science Park
Fredrik Åsare, VD, Åhus Hamn
Heléne Fritzon, Migrationsminister och biträdande justitieminister
Anna-Karin Edberg, Vicerektor, Högskolan Kristianstad
Hans Ramel, Ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund Skåne
Karl-Philip Barakate, Näringslivsutvecklare, Region Skåne
Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Moderator:
Johan Wester, Anagram

Gå till programwebben