Hur skapar vi ett hållbart mottagande för nyanlända?

Arrangör: Malmö stad
Dag: Måndag 2 juli
Tid: 11.00-11.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

För de flesta nyanlända leder etableringsuppdraget varken till jobb eller studier. Merparten går in i jobb- och utvecklingsgarantin, men ersättningen räcker sällan, utan behöver kompletteras med försörjningsstöd. Därför har många nyanlända svårt att hitta egen bostad. Hur förbättrar vi etableringen?

Seminariet tar upp en diskussion om hur kommunerna påverkas om det statliga etableringsuppdraget inte leder till jobb för nyanlända. Hur påverkas den enskilde individen? Vad skulle en förlängd etableringstid innebära? Hur påverkar förslagen i den aktuella mottagandeutredningen? Fokus i seminariet ligger på ett samtal om hur vi skapar ett stabilt och hållbart mottagande där etableringstiden gör att individen kommer in i det svenska samhället, i arbete eller studier med egen försörjning och eget boende. #integration #etableringsstöd #försörjningsstöd #nyanlända #mottagandeutredningen

Medverkande:
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
Leif Klingensjö, Sektionschef, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKL
Martin Olauzon, Särskild utredare, Mottagandeutredningen

Moderator:
Lena Friblick

Gå till programwebben