Hur utvecklar vi framtidens städer på ett hållbart sätt?

Arrangör: Skanska – en del av Öresundshuset
Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 12.00-13.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Befolkningstillväxten i våra storstadsregioner ställer stora krav på hållbar stadsutveckling. Hur kan näringsliv och politik mötas för att klara utmaningarna?

Sverige behöver över 700 000 nya bostäder fram till 2025. Då krävs både nytänkande och mod. Bostäder och infrastruktur måste samplaneras på ett bättre sätt än idag. När många bostäder ska byggas samtidigt ska vi ta chansen att bygga inte bara bostäder utan fullvärdiga stadsmiljöer. Städer med människan i centrum, hållbara för framtiden. Kritiken brukar vara att städer som byggs på kort tid saknar själ och att service, mötesplatser och arbetsplatser. ABC staden 2.0 strävar efter att se möjligheterna med stadsutveckling. Vi diskuterar lösningar på hur vi kan skapa den goda staden där människor bor, arbetar och möts och vill leva länge. Där vi också utnyttjar dagens och morgondagens digitala tjänster för att bygga ett fungerande samhälle. Många stadsdelar växer just nu fram i Skåne. Kan vi använda goda exempel från ABC staden 2.0 för att lyckas?

Medverkande:
Anna Johansson (S), Infrastrukturminister, Näringsdepartementet
Mats Rönnbo, Utvecklingschef, Skanska
Thomas Sandell, Arkitekt, Sandell Sandberg Arkitekter
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef, WSP Analys & Strategi
Anette Henriksson, kommundirektör, Lunds kommun

Moderator:
Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad