Klimatutmaning 2.0

Arrangör: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 08.00-08.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. För att klara av klimatutmaningen krävs engagemang och kraftfulla åtgärder. Hur kan företag visa vägen för företag i övrigt samt för samhället i stort?

Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten. Få tror idag på en politisk lösning globalt, inom EU eller nationellt. Enskilda kommuner ansluter sig till Borgmästaravtalet, ett EU-initiativ, där kommuner sätter högra mål än nationer och EU gör. Inom företagsvärlden arbetas det på många plan med klimatfrågan. Det sker bl a i form av minskad klimatpåverkan i form av energibesparing, logistikeffektivisering samt övergång till förnybara energikällor. Företagen arbetar med klimatutmaningen med fokus på kostnadseffektivisering, nya innovationer i form av produkter och tjänster, varumärkesstärkande åtgärder, krav i värdekedjan mm. Löser företagen klimatfrågan? Vilka är drivkrafterna för företagen?

Medverkande:
Svante Axelsson, Regeringens nationella samordnare, Fossilfritt Sverige
Markku Rummukainen, Sveriges representant, IPCC
Tina Robertsson, The Absolut Company
Tommy Halén, Trelleborgs Hamn
Matilda Jarbin, Godsinlösen Nordic
Susanne Kallur, Sparbanken Syd
Rosman Jahja, Trelleborg AB
Conny Karlsson, Cybercom Sweden

Moderator:
Karl-Erik Grevendahl, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren