Koncentrerad vård ger bättre kvalitet – men hur?

Arrangör: Region Skåne
Dag: Söndag 1 juli
Tid: 15.15-16.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Från att tidigare endast ha berört endast 0,1% av all sjukhusvård i landet, är ambitionen att den nationellt koncentrerade vården ska omfatta omkring 5% av all sjukhusvård. Hur ska vårdgivarna agera för att kunna erbjuda kvalitativ och jämlik vård för alla patienter, oavsett var i landet de bor?

Medverkande:
Anna-Lena Hogerud (S), Regionråd, Region Skåne
Carl Johan Sonesson (M), Regionråd, Region Skåne
Heidi Stensmyren, Ordförande, Läkarförbundet
Louise Bringselius, Forskningsledare, Tillitsdelegationen

Moderator:
Yasemin Arhan Modéer

Gå till programwebben