Koncentrerad vård ger bättre kvalitet – men hur?

Arrangör: Region Skåne
Dag: Söndag 1 juli
Tid: 15.15-16.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Från att tidigare endast ha berört endast 0,1% av all sjukhusvård i landet, är ambitionen att den nationellt koncentrerade vården ska omfatta omkring 5% av all sjukhusvård. Hur ska vårdgivarna agera för att kunna erbjuda kvalitativ och jämlik vård för alla patienter, oavsett var i landet de bor?

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar kommande år. En av dem är behovet av att koncentrera den högspecialiserade vården nationellt för att skapa en ökad kvalitet och säkerhet för patienterna. Väl genomfört kan det ge bättre förutsättningar för en jämlik vård i hela landet och ett mer effektivt resursutnyttjande. Den nya lagen om koncentrerad vård innebär den nya nationella högspecialiserade vården kommer omfatta mycket mer vård än vad rikssjukvården gör idag. Men exakt hur mycket blir upp till Socialstyrelsen att avgöra. Att på kort tid gå från 15 till 400 diagnosområden som lagen förutsätter, innebär ett oerhört omfattande arbete som kommer leda till förändrade uppdrag för många universitetssjukhus, utan att konsekvenserna egentligen är kända. Många inom hälso- och sjukvården menar att tempot för processen måste anpassas till vad som kan bedömas som realistiskt och att tanken om koncentration av vård är god och viktig men förutsätter en trovärdig beslutsprocess.

Medverkande:
Heidi Stensmyren, Ordförande, Läkarförbundet
Sineva Ribeiro, Ordförande, Vårdförbundet
Louise Bringselius, Forskningsledare, Tillitsdelegationen
Peter Nordqvist, Generalsekreterare, Hjärtebarnsfonden
Anna-Lena Hogerud (S), Regionråd, Region Skåne
Carl Johan Sonesson (M), Regionråd, Region Skåne

Moderator:
Yasemin Arhan Modéer

Gå till programwebben