Miljöinspektörer blir brottsbekämpare – tillsammans för ett tryggare Malmö

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Dag: Måndag 3 juli
Tid: 08.00-08.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Svartklubbar, fusk med livsmedel, fiffel i fordonsbranschen. Vardagsbrott med hög vinstmarginal och mininmal risk, som dessutom försörjer grövre brottslighet. En gråzon mitt i våra städer. Men vad händer om miljöinspektör och räddningstjänst gör gemensam sak med polis och skattemyndighet?

Klart är att ingen vill se parallella samhällen breda ut sig i våra städer, en svart ekonomi där många svaga grupper utnyttjas. Och lika klart är att det inte räcker att skrika efter fler poliser – städerna måste också göra sin del för en tryggare vardag. Därför prövar Malmö nu en tredelad modell, där den kommunala tillsynen är en viktig bit, tillsammans med socialt förebyggande arbete och trygghetshöjande åtgärder i offentlig miljö. De kommunala inspektörerna har mycket starkt stöd i lagstiftning och helt andra möjligheter än polisen att stänga svartklubbar, tvinga bort oseriösa fastighetsägare eller slå till mot fiffel i fordonsbranschen. Men att samordna kommunala och nationella aktörer som polis och skattemyndighet är inte helt lätt och nationella riktlinjer saknas idag. Och hur kommer man vidare från projekt och enstaka insatser till ett nytt arbetssätt för att få bort svart verksamhet?

Medverkande:
Jonas Nygren, Särskild utredare, Delegationen mot segregation
Boel Godner, SKL:s styrelse samt kommunalråd/ Kommunstyrelseordförande, Södertälje
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunalråd/Kommunstyrelseordförande, Malmö
Kerstin Åkerwall, Miljödirektör, Malmö
Caroline Tandefelt, Miljöinspektör, Malmö

Moderator:
Pelle Törnberg