Agenda 2030, livskvalitet och hållbar utveckling – men hur mäter vi hur det går och när vi är i mål?

Arrangör: Helsingborg stad – en del av Öresundshuset
Dag: Torsdag 6 juli
Tid: 09.00-09.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

I Helsingborg har vi omarbetat Agenda 2030, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål i en lokal kontext för hållbar utveckling – vi kallar det livskvalitetsprogrammet. Men hur vet vi om vi når våra mål när det saknas bra metoder för att mäta?

I Helsingborg sätter vi människans behov i centrum genom livskvalitetsprogrammet, där vi har omarbetat Agenda 2030, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål samt regionala mål och strategier i en lokal kontext för hållbar utveckling. Men vi har samma utmaningar som resten av Sverige och världen när vi ska följa upp vårt arbete. Ofta mäter vi förutsättningarna för livskvalitet när vi egentligen vill mäta invånarnas upplevelse. Hur vet vi om vi når våra mål när det saknas bra metoder för att mäta? Resonera med oss och panelen kring hur vi i framtiden kan bli bättre på att mäta det som verkligen är relevant!

Medverkande:
Sofie Karlsborn, Projektledare Livskvalitetsprogrammet, Helsingborgs stad
Johan Hassel, Expert/VD, Agenda 2030-delegationen/ Global utmaning
Anders Lundström (KD), Miljönämndens ordförande, Helsingborgs stad
Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne