Miljonprogramsområdet som motor i demokratiutvecklingen

Onsdag 1/7 kl. 08.00 – 09.00

Arrangör: Öresundshuset

Var fjärde invånare bor i ett miljonprogramsområde. De finns över hela landet, men har samma utmaningar. Ingen har lyckats lyfta ett område och invånarna fullt ut. Vi har inte alla lösningar, men visar på exempel där vi tillsammans med invånarna gjort Drottninghög till en bättre plats.

Var fjärde invånare i vårt land bor i ett så kallat miljonprogramsområde. Områdena finns spridda över hela landet och ser olika ut, men områdenas utmaningar är de samma.

Att göra saker tillsammans – co-creation – är inte bara ett sätta utveckla ett område, men lika mycket en fråga om att ökat engagemanget och därmed demokratin i vårt samhälle.

Medverkande:
Mehmet Kaplan (MP), bostads- stadsutvecklings- och it-minister
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Kersti Forsberg, journalist, Tidningen Hallå
Felicia Margineanu, författare och social entreprenör
Arne Gunnarsson, kommunikatör, Helsingborgs stad

Moderator: Catarina Rolfsdotter-Jansson