Hygge eller lagom?

Hygge eller lagom?

Språk och mentalitet stod i fokus då Öresundshusets morgonsatsning Morgenmad avslutades på torsdagen. Mycket skratt och diskussion ekade i lokalen då vi frågade oss om danskarna verkligen är världens lyckligaste folk, om vi förstår varandra nuförtiden och vad är det där danskarna kallar hygge?

Johan Wester började morgonen med ett språktest med publiken- vad betyder pattedyr? Kryddsill? Halvfjerds? Helt klart verkar det danska räknandet ställa till en del problem.
Först upp på scen är Lone Koldtoft, universitetslärare i danska och Ylva Byrman, doktorand i Nordiska Språk och expert i P1-programmet Språket.

Det är väl svårare för svenskarna att räkna på danska än tvärtom? Vårt räknesystem är ju åtminstone logiskt hävdade Johan och fick direkt svar av Lone:

– Det är ju vårt också, sa Lone med ett skratt.

Lone Koldoft berättade att studier visar att språkförståelsen mellan Sverige och Danmark blivit sämre över tid men hennes erfarenhet är att även om många svenskar börjar prata engelska när de träffar danskar så byter de ofta till de skandinaviska språken efter en stund.

– Har man ett syfte med sin kommunikation. Ska man prata med sina vänner, gå en utbildning, eller träffa vänner då går det ganska bra med svenskan och danskan, sa Lone Koldoft.

Ylva Byrman berättade om hur det svenska språket utvecklats och hur talspråk och skriftspråk utvecklats det senaste seklerna. Ylva berättade om stavningsmötena på 1800-talet och om hur språket utvecklats.

– I svenskan har vi haft ett närmande mellan talspråk och skriftspråk, vi har haft många olika dialekter. I Danmark hade de lite friare inställning till uttal medan vi i Sverige närmat oss skriftspråket när vi uttalar.

Sedan visades en film från Köpenhamn där köpenhamnsbor fick berätta om varför de var lyckliga och om deras världsberömda hygge. Filmen avslutades med en referens till svenskarnas svårmod och Ingmar Bergman och möttes av stort skratt från publiken. Efter den korta filmen bjöds Fredrik Nilsson, tidigare chef för Centrum för Öresundsstudier upp på scenen.

– Det är någonting med danskarna och stearinljus, konstaterade han efter att flera på filmen nämnt tända ljus i samband med hygge.

Beter vi egentligen olika i Sverige och Danmark?

– Många skulle hävda att vi är rasande lika, särskilt de som kommer från länder utanför Öresundsregionen. Länder som påminner om varandra väldigt mycket kan ha en tendens att poängtera skillnaderna mellan länderna och på det sättet göra de stora. Jag tror aldrig vi kommer släppa föreställningarna om varandra och hur vi är. Men i det mellanmänskliga mötet måste vi kunna se bortom de kulturella föreställningarna

Vilken effekt har Öresundsbron haft för vårt närmande till varandra?

– Det påverkar så klart. Bron skulle göra att vi hittade tillbaka till varandra. Det var ju chockartat för många svenskar att komma till Danmark och arbeta. Det var ett helt annat sätt att leda och organisationer de mötte där.

Samtalet mellan de tre avslutades i samstämmighet.
Så länge vi söker varandra och möts så kommer vi att hitta varandra trots skillander och språkförbistringar. Kan jag avsluta så frågade Johan.

– Ja, svarade panelen unisont!

Morgenmad med Johan Wester går att se nedan: