Nu blir socialtjänsten digital. Hur tar vi vara på möjligheterna och undviker fallgroparna?

Arrangör: Helsingborgs stad – en del av Öresundshuset
Dag: Fredag 7 juli
Tid: 09.00-09.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

I en allt mer digital värld har socialtjänst och annan myndighetsutövning halkat efter. Det håller inte längre. Det är dags att omfamna digitaliseringens möjligheter. Vilka krav ställer nya arbetssätt på brukare och medarbetare? Hur möts vi rättssäkert på nya digitala arenor och sociala nätverk?

I en allt mer digital värld har socialtjänst och annan myndighetsutövning halkat efter. Men det håller inte längre. Nu är det dags att omfamna digitaliseringens möjligheter. Allt ifrån att genomföra digitala utredningar till att erbjuda nya former för möten med klienter och handläggare. Vilka krav ställer dessa nya arbetssätt på brukare och medarbetare? Hur möts vi rättssäkert på nya digitala arenor och sociala nätverk? Och har alla den kompetens som krävs? Ett forskningsbaserat samtal om de utmaningar och möjligheter som följer när myndighetsutövande ska bli digital med exempel från kommuner som har vågat testa.

Medverkande:
Alf Karlsson (MP), Statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsministern, Näringsdepartementet
Kalle Pettersson, Utvecklingschef, Helsingborg stad
Stefan Larsson, Docent, Lunds universitets internetinstitut / Tankesmedjan Fores
Sandra Patel Seropia, Chef för påverkansarbete, Maskrosbarn
Åsa Furén-Thulin, Chef för sektionen för socialtjänst, Sveriges Kommuner och Landsting
Dick Lindberg, Utredare på avd. för utvärdering och analys, Socialstyrelsen