Korta fakta 2018

  • 2018 är nionde året i rad som dörrarna öppnas till Öresundshuset i Almedalen.
  • Öresundshuset i Almedalen är en arena för politiska samtal och möten.
  • Drivs av tre huvudpartners: Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun.
  • I år är våra samarbetspartners: Helsingborg stad, Sysav, SKANSKA, Skåne Nordost, MTR Nordic, Malmö universitet, Småföretagarnas Riksförbund, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Greater Copenhagen.
  • Topp fem, tre år i rad och vann 2013 utmärkelsen Årets opinionsbildare.
  • I år presenterar vi vårt nya spännande koncept Morgenmad som anordnas måndag den 2 juli till torsdag den 5 juli, från kl. 08.00.
  • Öresundsmingel arrangeras med start söndag den 1 juli kl. 17.30 där vi inviger Öresundshuset till och med fredag den 6 juli, från kl. 17.45.

Om Öresundshuset i Almedalen

Öresundsregionen är på plats i Almedalen för att samtala med svenska beslutsfattare och informera om Öresundsregionens villkor och förutsättningar. Öresundshuset drivs av Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun. Målet är att vara en mötesplats för politiska samtal och möten i frågor som är viktiga för Öresundsregionen och Skåne. Genom dialog med beslutsfattare är vi övertygade om att vi kan lära oss mer om hur vi tillsammans kan bygga ett bättre samhälle.

Skåne och Öresundsregionen påverkar hela Sveriges tillväxt och välfärd – Öresundsregionen står för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Syftet med Öresundshuset i Almedalen är att genom politiska samtal och möten få upp frågor av betydelse för Öresundsregionen på den nationella dagordningen. När det går bra för Öresundsregionen, går det bra för Sverige! I år är det nionde året vi öppnar dörrarna till Öresundshuset i Almedalen där det under veckan arrangeras 50 programpunkter. I år fortsätter vi med att öppna upp för fler aktörer att ingå i vårt partnerskap. Helsingborg stad, Sysav, SKANSKA, Skåne Nordost, MTR Nordic, Malmö universitet, Småföretagarnas Riksförbund, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Greater Copenhagen är i år våra partners som vi samarbetar med i Öresundshuset.

Vi arbetar aktivt med digital kommunikation i olika kanaler för att göra Öresundshuset tillgängligt för fler. Vi vill ge fler möjligheten att följa samtal och möten samt delta och påverka i de frågor som tas upp i Öresundshuset, även om man inte är på plats i Visby. Öresundshuset i Almedalen har legat topp fem på listan som årets opinionsbildare tre år i rad och 2013 vann vi utmärkelsen Årets Opinionsbildare som delas ut av medieanalysföretaget Opoint. Följ Öresundshuset i Almedalen på Facebook och Twitter, där vi gärna samtalar och ger dig senaste nytt. Du vet väl att du kan se alla våra seminarium live samt programpunkter i efterhand på vårt Youtube-konto.

Vad vi kommer berätta om i Almedalen:

  • Att Öresundsregionen är en ung, modern och global region som utvecklat ett internationellt och innovativt näringsliv. Här finns starka kluster inom Life Science, Clean Tech och IT. Regionen har 17 universitet och över 180 000 studenter som är dagens och framtidens talanger. Vi är 3,9 miljoner invånare som varje dag skapar innovationskraft och utvecklar mångfald och kreativitet. Öresundsregionen är en port till världen där Skandinavien kopplas ihop med resten av världen, geografiskt, mänskligt, kulturellt, ekonomiskt.
  • Arbetsmarknaden behöver bättre matchning för att ta tillvara på kraften i regionen och Skånes transportnät är idag en flaskhals på grund av kapacitetsbrister i infrastrukturen.
  • Att vi aktivt arbetar för att öka samverkan mellan näringsliv, politik och samhällsaktörer för att skapa mer hållbar tillväxt som bidrar till livskvalitet för alla som bor och verkar i Öresundsregionen.

Under våra fyra Morgenmad som arrangeras måndag den 2 juli till torsdag den 5 juli, mellan kl. 08.00-08.45, bjuder vi in aktörer och diskuterar olika samhällsfrågor. Söndag den 1 juli kl. 17.30 inviger vi Öresundshuset för nionde året i rad. Varmt välkomna!

året i rad

programpunkter arrangeras i huset

%

Öresundsregionen står för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP