Korta fakta 2017

 • 2017 är åttonde året i rad som dörrarna öppnas till Öresundshuset i Almedalen.
 • Öresundshuset i Almedalen är en arena för politiska samtal och möten.
 • Drivs av fyra huvudpartners: Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun.
 • I år är våra samarbetspartners: Copenhagen Malmö Port (CMP), Greater Copenhagen, Malmö högskola, Skanska, Skåne Nordost, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Sysav och VA SYD.
 • Topp fem, tre år i rad och vann 2013 utmärkelsen Årets opinionsbildare.
 • Det arrangeras 55 programpunkter under veckan.
 • Konceptet Öresundssamtal fortsätter 2017 och anordnas måndag den 3 juli till torsdag den 6 juli, från kl. 16.15.
 • Öresundsmingel arrangeras med start söndag den 2 juli där vi inviger Öresundshuset till och med fredag den 7 juli, från kl. 17.30.
 • Nytt för i år är att Makthavare.se finns på plats i Öresundshuset och bjuder in till samtal med start söndag den 2 juli till och med fredag den 7 juli, från kl. 18.30.

Om Öresundshuset i Almedalen

Öresundsregionen är på plats i Almedalen för att samtala med svenska beslutsfattare och informera om Öresundsregionens villkor och förutsättningar. Öresundshuset drivs av Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun. Målet är att vara en mötesplats för politiska samtal och möten i frågor som är viktiga för Öresundsregionen och Skåne. Genom dialog med beslutsfattare är vi övertygade om att vi kan lära oss mer om hur vi tillsammans kan bygga ett bättre samhälle.

Skåne och Öresundsregionen påverkar hela Sveriges tillväxt och välfärd – Öresundsregionen står för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Syftet med Öresundshuset i Almedalen är att genom politiska samtal och möten få upp frågor av betydelse för Öresundsregionen på den nationella dagordningen. När det går bra för Öresundsregionen, går det bra för Sverige! I år är det åttende året vi öppnar dörrarna till Öresundshuset i Almedalen där det under veckan arrangeras 55 programpunkter. I år fortsätter vi med att öppna upp för fler aktörer att ingå i vårt partnerskap. Copenhagen Malmö Port (CMP), Greater Copenhagen, Malmö högskola, Skanska, Skåne Nordost, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Sysav och VA SYD är i år våra partners som vi samarbetar med i Öresundshuset. Vi arbetar aktivt med digital kommunikation i olika kanaler för att göra Öresundshuset tillgängligt för fler. Vi vill ge fler möjligheten att följa samtal och möten samt delta och påverka i de frågor som tas upp i Öresundshuset, även om man inte är på plats i Visby. Öresundshuset i Almedalen har legat topp fem på listan som årets opinionsbildare tre år i rad och 2013 vann vi utmärkelsen Årets Opinionsbildare som delas ut av medieanalysföretaget Opoint. Följ Öresundshuset i Almedalen på Facebook och Twitter, där vi gärna samtalar och ger dig senaste nytt. Du vet väl att du kan se alla våra seminarium live samt programpunkter i efterhand på vårt Youtube-konto. Vad vi kommer berätta om i Almedalen:

 • Att Öresundsregionen är en ung, modern och global region som utvecklat ett internationellt och innovativt näringsliv. Här finns starka kluster inom Life Science, Clean Tech och IT. Regionen har 17 universitet och över 180 000 studenter som är dagens och framtidens talanger. Vi är 3,9 miljoner invånare som varje dag skapar innovationskraft och utvecklar mångfald och kreativitet. Öresundsregionen är en port till världen där Skandinavien kopplas ihop med resten av världen, geografiskt, mänskligt, kulturellt, ekonomiskt.
 • Att fler gränshinder behöver undanröjas för att öka rörligheten över sundet.
 • Arbetsmarknaden behöver bättre matchning för att ta tillvara på kraften i regionen och Skånes transportnät är idag en flaskhals på grund av kapacitetsbrister i infrastrukturen.
 • Att vi aktivt arbetar för att öka samverkan mellan näringsliv, politik och samhällsaktörer för att skapa mer hållbar tillväxt som bidrar till livskvalitet för alla som bor och verkar i Öresundsregionen.

Under våra fyra Öresundssamtal som arrangeras måndag den 3 juli till torsdag den 6 juli, mellan kl. 16.15-17.00, bjuder vi in aktörer och diskuterar arbetsmarknad och infrastruktur. Du kan läsa mer om årets Öresundssamtal här. Söndag den 2 juli kl. 17.30 inviger vi Öresundshuset för åttonde året i rad. Varmt välkomna!

året i rad

programpunkter arrangeras i huset

%

Öresundsregionen står för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP