Öresundshuset är Almedalens mest välkända arena

Öresundshuset är Almedalens mest välkända arena

Almedalsveckan i Visby växer sig större för varje år. I den hårdnande konkurrensen om besökarnas uppmärksamhet sticker Öresundshuset ut som den mest välkända arenan. Den 1 juli 2018 är det dags igen – då öppnas dörrarna till Öresundshuset för nionde året i rad.

Almedalsveckan har utvecklats till att bli Sveriges största mötesplats för politiska samtal. Den årligt återkommande politikerveckan samlade år 2017 drygt 40 000 besökare och 1 895 organisationer som arrangerade totalt 4 062 evenemang. I den allt tuffare konkurrensen är det Öresundshuset som Almedalsbesökarna lägger på minnet. Det visar en telefonundersökning från Industrifakta till 100 slumpvis valda Almedalsbesökare som genomfördes i augusti-september 2017.

Undersökningen visar att Öresundshuset:

  • är den arena som flest intervjupersoner spontant kan uppge.
  • är den regionala arena som de intervjuade i störst utsträckning har kännedom om; fler än hälften (53 %) av de tillfrågade känner till Öresundshuset.
  • är den regionala arena som flest intervjupersoner besökt. Nära en femtedel (19 %) av de tillfrågade hade besökt Öresundshuset under Almedalsveckan 2017.
  • får höga betyg av besökarna med 4,5 på en sexgradig skala.

 Undersökningen är ett kvitto på styrkan i konceptet Öresundshuset och en morot för oss att fortsätta arbeta tillsammans för att driva gemensamma intressen nationellt, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör i Malmö stad.

 Öresundshuset är inte bara den mest välkända Almedalsarenan, utan också en utmärkt plattform för oss att framgångsrikt påverka och bilda opinion i viktiga regionala frågor, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

 Tanken med ett Öresundshus är att samla de gränsregionala frågorna under ett och samma tak. Genom att jobba tillsammans får vi större tryck och genomslagskraft i våra frågor, samtidigt som vi samlas i en naturlig mötesplats som främjar nätverkande och erfarenhetsutbyte, säger Ann Fröström, tf kommunikationschef i Lunds kommun.

För mer information kontakta

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne, tel 044 309 32 06, e-post ulrika.geeraedts@skane.se

Anders Mellberg, kommunikationsdirektör Malmö stad, tel 0721812168, e-post anders.mellberg@malmo.se

Utsänt av Nicklas Sjöqvist, presschef Malmö stad, tel 0708174100, nicklas.sjoqvist@malmo.se


 

Fakta om Öresundshuset i Almedalen

Malmö stad och Region Skåne driver tillsammans med Lunds kommun Öresundshuset 2018.

Det kommer att bli ett särskilt händelserikt år med anledning av det stundande valet och Almedalsveckans 50-årsjubileum. Öresundshuset är en arena för politiska samtal och möten. Under 2017 hade Öresundshuset totalt tolv aktörer från privat och offentlig sektor som ingick i partnerskapet. Det arrangerades ett femtiotal programpunkter i huset som lockade 7 400 åhörare på plats och över 20 000 unika tittare följde livesändningarna.

Länk till pressmeddelandet hittar du här.