Öresundshuset i Almedalen för åttonde året i rad

Öresundshuset i Almedalen för åttonde året i rad

Almedalen är en fortsatt viktig arena för Öresundsregionen. I år öppnas dörrarna till Öresundshuset i Almedalen för åttonde året i rad. Projektet drivs i samarbete mellan Malmö stad, Region Skåne, Helsingborgs stad och Lunds kommun. Intresset för att medverka i satsningen har varit stort och förra årets lyckade koncept med fler partners i huset fortsätter och utvecklas även 2017.

Öresundshuset har sedan starten 2010 etablerats som en betydelsefull arena och ett starkt varumärke i Almedalen. Målet att skapa en mötesplats för politisk diskussion och aktuell samhällsdebatt i frågor av betydelse för Öresundsregionen och Skåne. Vi är på plats under Almedalsveckan för att informera och samtala med svenska beslutsfattare om Öresundsregionens unika villkor och förutsättningar.

– Den gemensamma satsningen är ett framgångsrecept som bidragit till att Öresundshuset rankas som en av Almedalens mest inflytelserika arenor. Genom att öppna upp för fler aktörer att medverka i Öresundshuset, skapar vi en arena där många viktiga samhällsfrågor kan lyftas, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör i Malmö stad.

– Närvaro i Almedalen är fortsatt viktigt för att öka nationella beslutsfattares kunskap om Öresundsregionens potential och utmaningar. Syftet är att samla de gränsregionala frågorna under ett och samma tak. Det är smart att vara flera som samverkar för att nå större genomslag, framhåller Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Projektets huvudpartners bidrar med totalt 1,8 miljoner kronor men Öresundshusets totala budget uppgår till cirka 3 miljoner kronor. I år är det fler partners som valt att medverka i Almedalssatsningen.

I Öresundshuset 2016 arrangerades ett femtiotal programpunkter som lockade 6700 åhörare på plats och över 1000 personer följde livesändningarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mellberg, kommunikationsdirektör, Malmö stad 040-34 10 22, anders.mellberg@malmo.se

Daniel Persson, stf regional utvecklingsdirektör, Region Skåne 040-675 31 68, daniel.persson@skane.se