Öresundsmetro – varför brådskar planeringen, och var finns pengarna?

Arrangör: Malmö stad
Dag: Tisdag 3 juli
Tid: 09.00-09.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Malmö vill koppla in sig på Köpenhamns metro. Vilka problem löser Öresundsmetron? Vad skiljer den från befintliga Öresundståg? Vad är kopplingen till godstrafiken och den nya Fehmarn Bält-tunneln? Hur kan finansieringen lösas? Och varför brådskar det med att påbörja planeringen?

Seminariet tar upp Öresundsmetrons betydelse för arbetsmarknad och näringsliv i Sydsverige, samt hur projektet kan finansieras utan att det belastar de statliga infrastrukturanslagen. Det brådskar med att börja planera på båda sidor sundet. I framtiden behöver Öresundsbron avlastas med fler förbindelser över Öresund för ökad robusthet i systemet, som i dag är sårbart. År 2030 förväntas det varje dag ske 45 000–60 000 kollektivtrafikresor över Öresund, samtidigt som godsflödena förväntas öka på grund av den nya Fehmarn Bält-tunneln. För att möta trafikutvecklingen måste vi börja planera för en Öresundsmetro där pendlare och resenärer får större valfrihet och godstrafiken kan köra mer obehindrat på Öresundsbron. Arbetet för en Öresundsmetro har redan gått igenom tre utredningsfaser, delfinansierade av EU. Projektet är kopplat till utbyggnaden av Köpenhamns metro, vars nästa etapp börjar planeras i år. Planeringen behöver påbörjas för att Sverige inte ska ”missa tåget”! #öresundsmetro

Medverkande:
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
Sohana Josefsson, Kommunikationsdirektör, Green Cargo
Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
Ulrika Hallengren, VD, Wihlborgs Fastigheter AB
Maria Bredin, Projektledare, Malmö stad

Moderator:
Johan Wessman, Öresundsinstitutet

Gå till programwebben