Öresundssamtal: Arbetslöshet och arbetskraftsbrist – hur går det ihop?

Öresundssamtal: Arbetslöshet och arbetskraftsbrist – hur går det ihop?

Samtidigt som svenska företag skriker efter arbetskraft har Sverige en hög arbetslöshet. Tillgången på kvalificerad arbetskraft krymper medan antalet arbetstillfällen ökar. De som står längst ifrån arbetsmarknaden har lägst utbildning och liten erfarenhet. Vad krävs för att lösa det här problemet och lyckas bättre med matchningen?

Andrea Törnblom, förbundssekreterare SSU, och Arin Karepet, förbundsledamot i MUF, hade helt olika uppfattningar om hur detta ska lösas, men var eniga om att regioner spelar en viktig roll. Andrea pekade på möjligheten att låta regioner få mer makt gällande resurser och fördelning av utbildningsplatser. Arin poängterade att det är företag som skapar jobb, som investerar och anställer, att det är viktigt att lyssna på dem som vet hur den egna regionen fungerar.

Ungdomsförbundens representanter diskuterade även Arbetsförmedlingens framtid. MUF vill låta andra aktörer sköta Arbetsförmedlingens uppdrag och menar att myndigheten har spelat ut sin roll. Det måste också bli enklare att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, inte minst unga. SSU betonar vikten av anställningstrygghet och att våga välja om och lära genom hela livet.

Riksdagspolitikerna Camilla Waltersson Grönwall (M) och Mathias Tegner (S) var överens om vikten av snabbspår för arbetskraftsinvandring, nödvändigt för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft som företagen efterfrågar. De var däremot oeniga om Arbetsförmedlingens framtid. Camilla vill lägga ner myndigheten och skapa något nytt som fokuserar på statlig kontroll av de aktörer som ska utföra myndighetens nuvarande uppdrag. Mathias däremot, lyfte de reformer som både har och ska genomföras gällande Arbetsförmedlingens förbättring och stöttade också Andreas förslag om att regionalisering är en del av lösningen.


Hela Öresundssamtalet går att se nedan: