Öresundssamtal: Går det att korta tiden för nyanländas etablering?

Öresundssamtal: Går det att korta tiden för nyanländas etablering?

Fler lärlingstjänster, skattejusteringar och bli bättre på att lyssna in arbetsgivarnas behov. Det var några av de förslag som Irene Wennemo (S), statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson diskuterade under Öresundssamtalet.

– Sifforna är i genomsnitt för dåliga, men det är olika dåligt. För kvinnor går det riktigt, riktigt dåligt. Arbetsmarknaden har baserats på att man sätter folk i insatser, samtidigt som vi har arbetsgivare som behöver anställa. Där jobbar vi just nu för att tillsammans med olika parter hitta bra lösningar, sa Irene Wennemo.

Elisabeth Svantesson lyfte både fler lärlingstjänster, skattejusteringar för lägre löner, och att mindre företagare skulle kunna anställa utan kollektivavtal:

– Fler måste ta ansvar för att göra sig arbetsföra. Det gäller oavsett om man är född i Bjuv eller Aleppo. Samtidigt krävs förenklade åtgärder som exempelvis lönestöd. Många olika reformer behöver komma på plats, men det är en svår uppgift vi har framför oss – och det kräver en ansträngning av oss alla, sa Elisabeth Svantesson.

Båda debattörerna enades om att lärlingstjänsterna och möjligheten för nyanlända att få ”enklare jobb” är viktiga spår att jobba vidare kring. Men när det kom till frågan om Arbetsförmedlingens framtid skiljde sig åsikterna åt:

– Jag tycker att vi kan lägga ner den i sin nuvarande form. Statens ansvar här behöver bli mindre och vassare. Det är bättre om kommunerna tar större ansvar: ju snabbare deras invånare kommer i arbete, desto billigare blir det för kommunen. Då handlar det istället om att under de två första åren rusta och matcha, sa Elisabeth Svantesson.

– Arbetsförmedlingen har ett jättestort ansvar och vår utredning tittar just nu på det och vilket ansvar kommunen ska ha. Men även om kommunens roll är viktig, vet vi att det behövs en stark nationell aktör. Utan den hade vi inte haft de snabbspår vi faktiskt har idag. Vi har dock inte satt ner foten än – strategi nummer ett är att myndigheten ska leverera, sa Irene Wennemo.


Hela Öresundssamtalet går att se nedan: