Öresundssamtal: Hur revolutionerar vi bostadssektorn? Modeller för ökat bostadsbyggande

Öresundssamtal: Hur revolutionerar vi bostadssektorn? Modeller för ökat bostadsbyggande

Engagemang, inspiration och debatt när bransch och politik tog sig an frågan om bostadsbyggandet i årets sista Öresundssamtal. De skånska företrädarna hoppas nu att de regelförenklingar som regeringen utlovat kan ge extra skjuts åt den redan höga byggtakten i regionen. Det blev också tydligt att det finns ett intresse att testa nya modeller och lösningar.

Öresundssamtalet inleddes med en lägesbeskrivning av Anna Granath Hansson, forskare på KTH som tycker situationen är allvarlig, men att branschen och kommunerna kommer med många kreativa förslag. Det som saknas är tydliga initiativ från rikspolitiken sa hon och gick igenom regeringens 22-punktslista. Hon hoppas på mer från bostadsminister Peter Eriksson under hösten och utmanade också representanterna för Allianspartierna att komma med en motsvarande lista.

Andreas Eklöf, VD på analys- och arkitektföretaget Inobi beskrev konceptet byggemenskap. Det är en mycket social process där framtida grannar tillsammans planerar och bygger sitt hus, vilket också innebär att de har kontroll över kostnad och standard. Dessutom är det kul för arkitekten att utforma hus där flera hushåll ska bo. Småskalighet, nyfikenhet och innovationslusta är inbyggt i modellen menade han.

BoKlok har funnits i 20 år. Idén var att tänka annorlunda, berättade VD Jonas Spangenberg. Ingvar Kamprad ville ha hem för vanliga människor med vanliga plånböcker. BoKlok genomför små projekt, på många ställen, 30, 40, 50 lägenheter i taget. Standardisering och industrialisering är EN väg för att vi ska knäcka bostadskrisen menade Spangenberg och utlovade ett fördubblat byggande den kommande femårsperioden.

I Malmö är Trianon en aktiv aktör som låter de boende, eller de som kommer att bli boende delta i byggande, renovering och drift av fastigheter. VD Olof Andersson berättade att målet under de kommande 35 åren är 500 nya lägenheter. Han beskrev utvecklingen för miljonprogramsområdet Vårsången i Lindängen som köptes 2010 och var mycket nedgånget. Genom hållbar upprustning, energieffektivisering och sociala insatser är fastighetsvärdet nu dubblerat. En tredjedel förklaras med att bilden av området har förändrats.

Moderaternas bostadspolitiska talesperson Ewa Thalén Finné efterlyste fler utvecklade finansieringslösningar som bospar och bolån. Stefan Attefall (KD), bostadsminister 2010-2014 tyckte de presenterade modellerna var bra, ”tuta och kör!” Ibland ställer kommuner krångliga krav menade han och efterlyste samtidigt ännu fler standardiserade och industrialiserade lösningar från byggindustrin.

Märta Stenevi, (MP) kommunalråd Malmö stad poängterade att hyresrätten inte alltid är den billigaste formen och att satsningar på att hjälpa fler in på bostadsmarkaden så de kan göra bostadskarriär bör tas fram.

Bostäder borde vara ett Riksintresse sa Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad, och beskrev problemen med buller som beräknas på olika sätt beroende på var det uppstår. Modellerna som presenterades är intressanta men kommer inte i stora volymer. Förenklingar i de kommunala processerna står på hans önskelista.

Björn Abelsson (S) Lunds kommun påpekade att det är dags att lära av misstagen från förr. Tidigare har vi byggt skolor och äldreboenden var för sig, men nu vet vi att man kan kombinera funktioner, t ex för skola och studentboende, som genomförts i Lund, den kunskapen vill han dela med sig av. Kännedomen om byggemenskaper är också begränsad och bör spridas menade han.

Det fanns en del olika uppfattningar om subventioner och bidrag i den politiska panelen, men stor enighet om vikten av att bygga tätt, stationsnära och att skapa bättre rörlighet på bomarknaden och stimulera flyttkedjorna.

Hur ser det ut om vi ses igen om ett år, frågade moderator Catharina Rolfsdotter Jansson slutligen och Anna Granath Hansson sammanfattade med att hon hoppas på blocköverskridande lösningar men förväntar sig att regelförenklingarna är på plats och att hyresrättens roll är tydligt beskriven.