Öresundssamtal: Nationell infrastruktur i en internationell värld

Öresundssamtal: Nationell infrastruktur i en internationell värld

Bara några timmar efter att Sverigeförhandlingen presenterat sin utbyggnadsstrategi med förslag om lånefinansiering i Öresundshuset möttes infrastrukturminister Anna Johansson (S) och trafikutskottets ordförande Jessica Rosencrantz (M) på onsdagens Öresundssamtal.

Infrastrukturministern var dock avvaktande till möjligheterna om lånefinansiering:

– Vi har varit tydliga med i propositionen att höghastighetsbanan ska finansieras genom anslag och i den takt ekonomin tillåter, sa Anna Johansson. Men vi kommer naturligtvis diskutera det inom regeringen.

Anna Johansson menade även att de etapper som byggs faktiskt har ett värde, även om det kanske i första hand är ett regionalt värde, som t ex för Ostlänken och Lund-Hässleholm.

– Men vi kan inte bara underhålla oss till kapacitet, det krävs att vi bygger ut ny kapacitet. Det är därför vi planerar för höghastighetsbanan.

Green Cargos vd Jan Kilström berättade att de ersätter 10 000 lastbilar i det svenska transportsystemet. Däremot går 11 % av tiden som Green Cargo transporterar gods åt till väntetid, mycket på grund av att det är trångt på spåren, främst i Skåne.

– Därför kommer utbyggnaden av linjen Lund-Hässleholm att bli till en fantastisk nytta för oss! sa Jan Kilström.

Pernilla Jonsson, som är IKEA Älmhult AB:s vd, berättade om att IKEA:s själ och hjärta ligger i Älmhult, men att man då är beroende av bra transporter.

– Vi har tvingats att själva starta en tillfällig busslinje från Malmö till Älmhult för att inte förlora våra medarbetare, som är rädda för att inte kunna hinna till jobbet eller hämta på dagis. Fyrspår Lund-Hässleholm en livlina för oss och vår framtid i Älmhult.

Jessica Rosencrantz blev bedrövad av att höra både Green Cargos och IKEA:s problem med järnvägen.

– Vi har inte råd att låta bli att investera i svensk järnväg, sade Jessica Rosencrantz. Vi är också överens med regeringen om att vi behöver bygga ut Ostlänken och förstärka Lund-Hässleholm.


Hela Öresundssamtalet går att se nedan: