Öresundssamtal: Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?

Öresundssamtal: Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?

Sverige behöver omfattande och nödvändiga satsningar på transportnätet. Det handlar om nya bansträckningar, höghastighetståg och förbindelser till Danmark. Det krävs finansiella lösningar med både statliga och privata medel. Skåne är redo att ta täten i detta gemensamma utvecklingsarbete.

– Vi behöver satsa rejält på infrastrukturen och hitta finansieringslösningar, framför allt eftersom befolkningen ökar och därmed transporten av människor och gods. Vi behöver vara en del av den globala verkligheten, sa Per-Arne Håkansson (S), ledamot, Näringsutskottet

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelseordförande i Malmö stad menar att vi inte har råd att ha en infrastruktur som inte fungerar. Investeringen är eftersatt och utbyggnaden måste ta fart.

– Det krävs att vi har en stabil blocköverskridande majoritet för att kunna satsa på de stora projekten och förutsättningarna för detta finns just nu. Väldigt få större satsningar visar samhällsekonomisk nytta vid planeringsstadiet. Det gjorde inte Öresundsbron heller, men idag ser vi vilken enorm tillgång det är för hela regionen. Det krävs mod att fatta dessa beslut, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Enligt Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson har Sverige de senaste decennierna har investerat allt för lite i infrastruktur. Det är farligt och dyrt att satsa för lite, men sannolikt lika farligt att satsa för mycket.

– Vi måste vara överens om vad vi ska bygga innan vi får höghastighetsbana. Vilka delar och orter i Sverige ska inkluderas i detta bygge. Alla måste vara med på tåget inklusive landsbygd och norra delarna av landet.

Hittills har Sverige varit skeptiska till OPS – offentlig privat samverkan med vissa undantag, exempelvis Arlandapendeln. OPS är ett sätt att få fram mer kapital i närtid. Sverige bör vara öppna för affärer även från internationella och privata aktörer, menade samtliga deltagare i panelen.

– I andra länder fattar man strategiska beslut och fullföljer besluten, medan man i Sverige historiskt inte fattat behövliga strategiska beslut. Vi behöver bygga nya banor med ny teknik för att få högre kapacitet, sa HG Wessberg, förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen.

– OPS-lösningar är en intressant alternativ, en väg att pröva. Det finns ingen nytta med att snuttifiera besluten med deletapper av utbyggnaden. Det är mycket bättre att ta beslut om hela utbyggnaden direkt och låna upp pengar, avslutade Wessberg.


Hela Öresundssamtalet går att se nedan: