Öresundssamtal 2018

I år fortsätter vi med konceptet Öresundssamtal där vi fokuserar på samtal som öppnar upp för dialog och interaktion och som arrangeras varje morgon måndag till och med torsdag. Våra fyra Öresundssamtal arrangeras av Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun, där vi lyfter gemensamma frågor. Tillsammans tror vi att vi kan utveckla bättre idéer och lösningar för regionala och nationella utmaningar.