Öresundssamtal 2017

I år fortsätter vi med konceptet Öresundssamtal där vi fokuserar på samtal som öppnar upp för dialog och interaktion och som arrangeras varje eftermiddag måndag till och med torsdag. Våra fyra Öresundssamtal arrangeras av Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun, där vi lyfter gemensamma frågor. Tillsammans tror vi att vi kan utveckla bättre idéer och lösningar för regionala och nationella utmaningar. Varje eftermiddag, från måndag till torsdag mellan klockan 16.15–17.00, kommer vi att anordna Öresundssamtal. Nytt för i år är att Öresundssamtalen följer färre teman än tidigare, till förmån för fler fördjupade samtal om arbetsmarknads- och infrastrukturrelaterade frågor.