Patientrörlighet till varje pris? Vad händer när systemet utnyttjas?

Arrangör: Region Skåne – en del av Öresundshuset
Dag: Torsdag 6 juli
Tid: 14.15-15.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Sedan 2013 kan patienter fritt söka vård inom EU och få kostnaderna ersatta av landstinget via Försäkringskassan. Ett viktigt komplement till den svenska vården och en hörnsten för den fria rörligheten inom EU. Men vad händer med den svenska grundbulten ”vård efter behov” när systemet utnyttjas?

Farhågorna om vård efter efterfrågan istället efter behov har belysts nyligen då en klinik i Danmark erbjudit vård särskilt riktat till svenska patienter. Av de sammanlagt 70 miljoner som de svenska landstingen betalade till vårdgivare som erbjudit vård till svenska patienter under 2016, har två tredjedelar gått enbart till denna klinik. Vården som erbjuds av kliniken i Danmark är vidare än vad de nationella riktlinjerna medger, riktlinjer som utgår från en bedömning av optimalt resursutnyttjande av vård efter behov. Avgifterna som de svenska patienterna betalar – och som finansieras av de svenska landstingen – är dessutom högre än de som tas ut av de danska landstingen. Är det möjligt att ändra den svenska lagen om patientrörlighet så att vårdgivare i utlandet inte kan erbjuda annan och dyrare vård än hemlandstinget, eller sätter EU:s patientrörlighetsdirektiv käppar i hjulet?

Medverkande:
Anna-Lena Sörenson (S), Vice ordförande socialutskottet, Sveriges riksdag
Maria Nyman-Stjärnskog (S), Regionråd, Region Skåne
Birgitta Södertun (KD), Gruppledare, Region Skåne
Emma Henriksson (KD), Ordförande socialutskottet, Sveriges riksdag

Moderator:
Catarina Rolfsdotter-Jansson, Catarina Rolfsdotter AB