Peka med hela handen eller alla ska med?

Peka med hela handen eller alla ska med?

Är det så att danskarna vet hur man fattar raka och snabba beslut, medan svenskarna bara velar? Eller är det så att svenskarna vet hur man får kraft och genomslag i sina beslut, medan danskarna bara irrar åt alla håll? Det var frågorna som panelen på måndagens morgenmad skulle diskutera tillsammans med programledaren och komikern Johan Wester.

Alla som har haft med danskar och Danmark att göra märker snabbt att det finns en helt annan beslutskultur där jämfört med i Sverige. Där svenskar gärna uppskattar att alla är eniga innan något beslut kan fattas – och genomföras! – verkar danskar ha en mycket kortare väg till beslut. Det är i varje fall de fördomar som många svenskar har om både danskt och svenskt beslutsfattande – fördomar som i många fall bekräftades av panelen.

Vad är typiskt för svenskt beslutsfattande? inledde Johan Wester med att fråga den stora publiken som mött upp i Öresundshuset på måndagsmorgonen.

– Konsensus! ropade alla i en mun.

Helle Ahlenius Pallesen från Øresundsadvokater tyckte att både stereotypen av danskt respektive svenskt beslutsfattande stämde rätt så väl med verkligheten och att det även fanns skillnader i svenskt respektive danskt chefsskap.

– Jag tycker att danska chefer är mer chef än vad man är i Sverige, sa Helle. Det kan kanske bero på kulturen, även på kontinenten är en chef mer en chef än i Sverige.

Helle påpekade att även om man kan fatta beslut snabbare än i Danmark, är man också snabbare på att ändra beslutet och illustrerade det med ett citat av den förre danske statsministern Jens Otto Krag som år 1967 sa: ”Man har et standpunkt til man tager et nyt.”

Men är inte det falskhet?, undrade Johan Wester, varpå Helle svarade Inte alls, det är flexibilitet!

– Det är detta svenskarna inte förstår, sa Helle, de förväxlar ofta flexibilitet med falskhet. Ni svenskar vill ju gärna att när ett beslut väl är fattat så är det så, fortsatte Helle, men vi danskar tycker att beslut är mer vägledande tills nya fakta kommer fram.

Helle menade också att även om danskar kan fatta beslut snabbt, går det ofta två steg fram och ett steg bakåt. Därför tar det inte längre tid för svenskar att nå målet, för även om svenskarna måste förankra allt i förväg marscherar de snabbare och rakare när beslutet väl är fattat.

Den som tiger samtycker

Johan Wessman, VD på Øresundsinstituttet bekräftade Helle Pallesens bild av svenskt och danskt beslutsfattande och gjorde en liknelse med olika löpstilar; det är svårt att få en maratonlöpare att springa sida vid sida om en sprinter. Johan pekade också på näringslivet och citerade en dansk företagsledare som sagt att vi danskar måste lära oss att lyssna bättre, men ni svenskar måste lära er att vara tydliga och berätta vad ni vill!

Sara Røpke, sekretariatschef på Greater Copenhagen & Skåne Committee, instämde och sa

– I Danmark säger man att den som tiger samtycker. Om ni är missnöjda över något måste ni berätta det, det hjälper inte att prata om det efteråt.

Johan Wessman illustrerade det med att danskar vågar höja rösten, medan svenskarna skickar en sur insändare efteråt och Helle Pallesen fyllde på med vad svenskar och danskar kan tycka efter ett möte:

– När svenskar åker från ett möte med danskar och är sura, så tycker danskarna ofta att mötet varit väldigt lyckat: ”Oj vilket bra möte, svenskarna höll med om allt, de var helt tysta!”

Även danskar måste lära sig lyssna på svenskar

Samtidigt ville inte Sara Røpke överdriva kulturskillnaderna mellan svenskar och danskar. I en tidigare roll i den danska regeringen reste Sara ofta till Bryssel. Där tyckte hon att svenskar och danskar sågs av andra länder som väldigt lika varandra, både till beslut och innehåll.

– Det var först när jag började på Greater Copenhagen & Skåne Committee som jag fick höra att det fanns stora kulturskillnader!

Till svenskar och danskar som är intresserade av att möta varandra i olika politiska eller ekonomiska sammanhang gav panelen följande konkreta tips:

– Svenskar måste säga vad ni vill – så att vi danskar hör!

– Bjud in fler danskar som styrelseledamöter i svenska företag och vice versa.

– Ställ en kontrollfråga: vad har vi beslutat om – även danskar måste lära sig lyssna på svenskar!

Det bästa tipset enligt Johan Wessman är emellertid att resa mer i varandras länder, helst utanför allfartsvägarna.

– Det är när man åker till städer som Århus i Danmark eller Kristianstad i Sverige som man som man får ta del av respektive land på riktigt – det är det bästa sättet att lära av varandra!

Morgenmad med Johan Wester går att se nedan: