Pressmeddelande Helsingborgs stad: Gemensamma Öresundsfrågor lyfts för sjunde året under Almedalsveckan

Pressmeddelande Helsingborgs stad: Gemensamma Öresundsfrågor lyfts för sjunde året under Almedalsveckan

För sjunde året i rad arrangeras Öresundshuset i Almedalen. Huvudpartners för 2016 är Helsingborgs stad, Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun. I fokus står fyra gemensamma seminarier, eller öresundssamtal, där öresundssamarbete, infrastruktur, arbetsmarknad och bostadsbyggande kommer diskuteras. Därutöver arrangerar Helsingborgs stad tre egna seminarier, som t ex ”Checklista för Sveriges nästa IT-kommun” tisdagen den 5 juli klockan 08:00.

Det är sjunde året i rad som Helsingborgs stad deltar tillsammans med Lunds kommun, Malmö stad, och Region Skåne som huvudpartner i Öresundshuset i Almedalen. Målet med samarbetet är att öka kunskapen om och förståelsen för Öresundsregionens unika utmaningar och möjligheter bland nationella beslutsfattare och opinionsbildare. Nytt för i år är att Öresundshuset dessutom har näringslivspartners; Copenhagen Malmö Port, Sydsvenska Industri- och handelskammaren, Skanska och Malmö högskola.

– De ämnesområden som lyfts i öresundssamtalen är viktiga för hela vår region och vi vill uppmärksamma beslutsfattare på nationell nivå om vikten av att se Öresundsregionen som en tillväxtmotor, säger Martina Röhmer, projektledare för Almedalen i Helsingborgs stad.

Utöver det gemensamma programmet arrangerar Helsingborgs stad tre egna seminarier i Öresundshuset under veckan:

  • Den 5 juli klockan 08:00 arrangeras ”Checklista för Sveriges nästa IT-kommun”. Under ledning av Joakim Jardenberg, internetchef emeritus i Helsingborgs stad, diskuterar staden digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Här deltar bland annat Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet och ordförande för Demokratiutredningen.
  • Den 6 juli, klockan 12:00, arrangerar Helsingborgs stad tillsammans med det oberoende forskningsinstitutet IFOUS ett seminarium med titeln: ”Skolutveckling på vetenskaplig grund. Hur når vi dit?” Seminariet modereras av Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef för skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.
  • Den 8 juli klockan 09:15, diskuterar Helsingborg Arena och Scen potentiella lärdomar mellan kultur- och sportjournalistiken i seminariet med titeln ”Kan kulturjournalistiken bli lite sportigare och sportjournalistiken lite mer kulturell?”. Modererar gör Åsa Sandell, författare och före detta proffsboxare.

Alla seminarier i Öresundshuset livesänds via hemsidan och kan även ses som separata youtubeklipp i efterhand.

– Att ge fler möjlighet att ta del av det som sker under Almedalsveckan är mycket viktigt för oss. Därför är jag glad att vi även i år satsar på hög kvalitet i sändningarna, säger Martina Röhmer.

Dessutom aktiveras fjolårets digitala mötesplats Almedalsbladet.se igen. På Almedalsbladet får alla som vill bidra med innehåll och ge sin bild av det som sker under veckan. Förlagan till Almedalsbladet är Drottabladet.se, en digital mötesplats för dem som bor och verkar i stadsdelen Drottninghög.

– Vi hoppas att många Almedalsbesökare, på plats eller via sändningar, tar chansen att göra sin röst hörd på Almedalsbladet, säger Martina Röhmer.

Helsingborgs stad uppskattar att budgeten för årets projekt Öresundshuset landar på samma summa som 2015; cirka 575 000 kronor. Cirka 10 tjänstemän från staden är på plats under veckan för att arbeta i Öresundhuset och/eller medverka i Helsingborgs stads seminarier. Därutöver tillkommer kostnader för resor och boende för tjänstemän och politiker från staden som inte ingår i projektet, men som deltar under Almedalsveckan. Totalt åker omkring 20 tjänstemän till Gotland. Även Öresundskraft AB och Helsingborgs Hamn AB arrangerar aktiviteter under veckan.

Här hittar du veckans program: www.oresundshuset.nu

Välkommen till Öresundshuset på Hästgatan 1, vid Donners plats i Visby.

För mer information kontakta:
Martina Röhmer, projektledare, Helsingborgs stad, telefon 0732 – 31 17 42.

Läs även pressmeddelandet på Helsingborgs stads Mynewsdesk här.